Samen voor een
groene leefbare stad!

Groene Buren pleit voor een duurzaam groene en leefbare stad.


De stedelijke omgeving ondergaat aanzienlijke veranderingen, met toenemende temperaturen, fluctuaties in neerslag en een afname van de algemene gezondheid van de bevolking, gecombineerd met een afnemende biodiversiteit. Groene Buren, als een bottom-up initiatief, streeft naar substantiële veranderingen op dit gebied.


“Groene Buren” vertegenwoordigt een beweging van individuen die gezamenlijk hun inspanningen willen bundelen om tuinen te vergroenen en een leefbare, groene stadsomgeving te bevorderen. Met een benadering die laagdrempelig is, richten zij zich op het benadrukken van cruciale thema’s zoals klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit.


Wat Groene Buren onderscheidt, is dat iedere deelnemer op een eigen wijze en naar eigen vermogen bijdraagt aan dit gemeenschappelijke doel.

groene buur almere sacha de ruiter

Wie zijn wij?

“Groene Buur” is een beweging van mensen die zich gezamenlijk willen inzetten voor het vergroenen van tuinen en het creëren van een leefbare groene stad. Met een laagdrempelige aanpak richten ze zich op het onder de aandacht brengen van belangrijke thema’s zoals klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit. Het unieke van Groene Buur is dat iedereen op zijn eigen manier en naar eigen kunnen bijdraagt aan dit gemeenschappelijke doel.

De beweging moedigt mensen aan om hun tuinen te vergroenen door bijvoorbeeld meer planten en bomen aan te planten, grasvelden aan te leggen en waterpartijen te creëren. Op deze manier willen ze een positieve impact hebben op het lokale ecosysteem en de natuurlijke omgeving versterken.

Groene Buur gelooft in de kracht van collectieve actie en stimuleert samenwerking tussen buren, buurtverenigingen en lokale gemeenschappen. Door gezamenlijk groene initiatieven te ondernemen, kunnen ze grotere veranderingen bewerkstelligen en een duurzame en klimaatvriendelijke leefomgeving bevorderen.

Een ander belangrijk aspect van Groene Buur is de laagdrempelige aanpak. We willen dat iedereen kan deelnemen, ongeacht achtergrond of ervaring. Of het nu gaat om het aanleggen van een kleine groenstrook in de tuin of het planten van een boom in de buurt, elke bijdrage telt en draagt bij aan het vergroenen van de stad.

De beweging dient als een inspirerend voorbeeld voor anderen om zich aan te sluiten bij de groene revolutie en bij te dragen aan een gezondere en duurzamere leefomgeving. Met Groene Buur kunnen individuen en gemeenschappen samenwerken en hun eigen steentje bijdragen aan een groenere toekomst voor iedereen.

Met Groene Buur kunnen individuen en gemeenschappen samenwerken en hun eigen steentje bijdragen aan een groenere toekomst voor iedereen.

Groene tips en berichten